Услуги и цена | Elenagogova - Психолог, Холистичен нутриционист

Услуги и цена

Услуги и цена

Продължителност и цена на консултациите

Цената на една консултация (сесия) е 40 лв. Продължителността на сесията е 50 минути. Консултация в кабинета.

Характеристики на първата среща

Първата консултация включва взаимно запознаване, както и детайлно снемане на анамнеза. Говорите за вашата ситуация/проблем, възможни начини за разрешаването му (ако ги видите). От своя страна описвам моето виждане за ситуацията, както и по-нататъшни варианти за нашето сътрудничество.
Първата среща, независимо от формата (лично), може да продължи и по-дълго (до 1,5–2 часа), но цената е фиксирана – 40лв.

Дистанционни консултации

Цената на дистанционните консултации (независимо от платформата – (Healle, Viber, телефонен разговор) е подобна на срещите лице в лице и възлиза на 50 лв.
Продължителността на първата среща е до 1.5-2 часа, втората и следващите – 50 минути.

Половин часови консултации

Възможност за среща като част от консултация по кратки въпроси или при невъзможност да дойдете на едночасова среща.
Независимо от формата (лично/дистанционно), цената е 30 лв., продължителността на сесиите е максимум 30 минути.
— Предлага се само за клиенти, които са се консултирали с мен поне веднъж.

Резервирайте консултация или първоначално посещение.

Консултация или първоначално посещение.

Запази час онлайн

Online консултация в Healee.

Онлайн консултация

С кого НЕ работя?

Кога пренасочвам към по-ефективни специалисти?

Ситуации на практика, както и заявки, с които не работя толкова ефективно, както обикновено

Класически химически зависимости

Алкохол, хероин, амфетамин и други случаи , когато обект на зависимост е определена химическа молекула.
В такива случаи препоръчвам първо да се свържете с нарколог за облекчаване на синдрома на отнемане, а след това и към психолози / психотерапевти, които са специализирани в работата с химически зависимости.
Ако разгледаме тези случаи по отношение на диагнозите, това е рубриката F10-F19 Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на психоактивни вещества в  МКБ-10 .

Невродегенеративни заболявания и диагнози от „голямата психиатрия” без подкрепата на фармакотерапия

Невродегенеративните заболявания  са група заболявания, които често се свързват със старостта, наричани разговорно „старческа лудост“ . Тази група обаче включва много сложни и неочевидни състояния за диагностициране, например различни форми на деменция при болест на Пик / Паркинсон Хънтингтън / Кройцфелд-Якоб и др.
В рамките на диагнозите това е F00-F09 Органични, включително симптоматични, психични разстройства в  МКБ-10.
Съществуват и групи диагнози от условно „голямата“ психиатрия, при които психотерапията без паралелна/първична селекция на фармакотерапия е неефективна или противопоказана.
Те включват повечето от диагнозите от шизоспектъра, както и органични заболявания, епилепсия и други диагнози под F20-F29 Шизофрения, шизотипни и налудни разстройства.

Умствена изостаналост средна и по-изразена степен

Компетенциите на специалистите за работа с това ниво на нарушения лежат в плоскостта на олигофренопедагогиката или специалистите – детски психиатри / психотерапевти / психолози – специализирани в подобни проблеми.
Ако разгледаме тези случаи по отношение на диагнозите, това е заглавието F71-F79 Умствено изоставане в  МКБ-10 .

Ганично личностно разстройство

Многобройни опити за самоубийство в историята, чести самонаранявания, склонност към химически зависимости, честа смяна на психотерапевта – всички тези сложни случаи са най-продуктивно компенсирани и отработени в DBT подхода – диалектико-поведенческа (диалектично поведенческа) терапия или схема терапия.
В момента не съм сертифициран терапевт в горните области, така че считам за важно да се пренасоча към по-компетентни колеги по този въпрос. Именно горните подходи имат най-голямо доказателство при корекцията на BPD.
Винаги съм готов да ви препоръчам специалисти, които лично познавам и чийто професионализъм високо ценя.
Ако разгледаме този случай от гледна точка на диагнозата, това е специфична рубрика F60.3 Емоционално нестабилно разстройство на личността: импулсивен тип/граничен тип в  МКБ-10.