Готовност на детето за училище. Какво трябва да знаят родителите? | Elenagogova - Психолог, Холистичен нутриционист
Или готовност на детето за училище,
1K Преглеждания

Готовност на детето за училище. Какво трябва да знаят родителите?

Част 2

Темата за училищната готовност винаги е била малко спорна тема и, има защо.  оформила се една празнина в следствие на това, че родителите смятат, че това е работа на училището, а училището, че е работа на родителите. И накрая детето страда. И така, какво трябва да знаете за готовността на детето, а и на родителите за училище?

Днес психологическата готовност за училище се оказва не лека и емоционално трудна задача, както за децата, така и за родителите.

В тази публикация ще разгледаме по-подробно компонентите на психологичната готовност.

1.Интелектуална готовност за училище

Способността да мислите, анализирате, правите заключения.

Развитието на речта, речника и способността да разказвате нещо по достъпни теми, включително основна информация за себе си.

Способност за концентрация, способност за изграждане на логически връзки, развитие на паметта, фини двигателни умения.

 Но умението да пишеш, четеш, броиш, решаваш елементарни задачи, това са само умения, които могат да се научат.

Как да се развие:

Не потискайте изследователския интерес на младия натуралист, тогава докато влезе в училище, той ще може да научи много от собствения си опит.

Научете детето си да търси отговори на безкрайното си „защо“, да изгражда причинно-следствени връзки – с една дума, да се интересува активно от света около него. 

 

2.Личностно – социална готовност

Детето знае ли как да общува с деца? Проявява ли инициатива в комуникацията или чака други момчета да му се обадят. Чувства ли нормите на общуване, приети в обществото. Готово ли е да се съобразява с интересите на другите деца или колективните интереси, умее ли да отстоява мнението си. Усеща ли разликата в общуването с деца, учители и други възрастни, родители. Докато влезе в училище, бебето трябва да има доста разнообразен опит в общуването с непознати.

Как да се развие:

Необходимо е да му се даде възможност да установи контакти с другите деца на детската площадка, в магазина и т.н. 

 

3.Мотивационна готовност

 Познавателен интерес, желание да научите нещо ново.

Как да се развие:

 Формирайте положително отношение:

– за училище,

– учител,

 – образователни дейности,

 -за него.

Разкажете на детето си за вашите ученически години, спомняйки си забавни и поучителни случаи, четете книги за училището с детето си, говорете за училищните правила, организирайте обиколка на бъдещото училище за детето, показвайки му къде ще учи.

Полезни дейности, които развиват фантазия и въображение са: рисуване, моделиране, дизайн, както и независимост и постоянство.

 

4. Емоционално – волева готовност

Способността да правя не само това, което искам, но и това, което е необходимо, да не се страхувам от трудностите, да ги разрешавам сам.

Адекватно самочувствие и положителна представа за себе си.

Способност за фокусиране, управление на емоциите.

Тези качества могат да се формират само чрез играта !!!

Игрите ви учат спокойно да чакате своя ред, своя ред, да губите с достойнство, да изграждате своя стратегия и в същото време да отчитате постоянно променящите се обстоятелства и т.н.

Важно е да привикнете детето към режима на деня и промяната на дейността.

Важно е да покажете вяра в детето, искрено да го насърчавате, помагате и подкрепяте.

Бавно детето ще развие способността за волеви усилия, но не веднага. Помогни му! 

Всичко, което казвате в семейството за училището, за неговата роля в живота на детето, трябва да предизвика положително емоционално отношение, голям интерес към новата социална позиция на ученика. Важно е докладваната информация да предизвиква жива реакция, чувство на радост, съпричастност.

Четете художествена литература, гледайте филми за училище, телевизионни предавания за училищния живот; покажете снимки, сертификати, свързани с вашите ученически години, играйте училище.

И е важно детето да може правилно да оцени себе си и своето поведение.

Ако детето е свикнало с постоянна похвала и одобрение и изпълнявате всичките му желания и капризи, тогава прогнозата за обучение ще бъде разочароваща. Веднъж в екипа на класа, такова дете ще се сблъска с необичайни изисквания към него, задължения, обективна (и следователно не винаги положителна) оценка на неговите дейности и личността като цяло. Фактът, че учителят ще се отнася с него като с всички останали, а не с особено внимание и любов (както родителите му), ще се възприема от него като враждебност, несправедливост и могат да възникнат конфликтни отношения. В бъдеще това може да допринесе за развитието на девиантно поведение. Напомпаното самочувствие може да предизвика грешна реакция към коментарите на учителя. В резултат на това може да се окаже, че „училището е лошо“, „учителят е зъл“ и т.н. 

В предучилищна възраст все още няма механизъм на произвол – целенасочен контрол на вниманието, речта, емоциите. Детето може дълго да играе игра или лесно да запомни стихотворение, но само ако е емоционално пристрастено към това занимание, тоест го прави неволно. 

Насърчавайте постоянството, когато детето го проявява, говорете за необходимостта от самоконтрол. За това е необходимо детето да може да се концентрира върху инструкциите, които получава от възрастния.

Можете да развиете това умение, като давате на децата различни, първоначално прости задачи. В същото време не забравяйте да помолите децата да повторят вашите думи, за да сте сигурни, че са чули и разбрали всичко правилно.

Саморегулацията е в основата на училищната готовност!

Психологически не е готов за училище дете

  • Проявява слаба инициатива
  • Не може да се включи в общия режим на класа
  • Не може да се концентрира в час, често е разсеян
  • Има затруднения в общуването с възрастни и връстници относно учебни задачи.

Представянето на детето по време на часовете

Характерът на изпълнението зависи от много компоненти. На първо място, разбира се, това е здравословното състояние на детето, характеристиките на неговото психофизическо развитие, мотивация, произвол и др.

Възможно е да се определят характеристиките на представянето на детето, като го наблюдавате в хода на урока. Как работи детето – целенасочено през целия урок, бързо и често разсеяно, разсеяно, превъзбудено, бързо уморено, ангажирано със странични дейности.

Можете самостоятелно да определите способностите на детето, като наблюдавате неговата дейност или игра. 

Оказва се, че психологическата готовност за училище е целият предучилищен живот. Но дори няколко месеца преди училище, ако е необходимо, можете да коригирате нещо и да помогнете на бъдещия първокласник спокойно и радостно да влезе в новия свят. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *